Profesor Józef Pieter - psycholog, filozof, naukoznawca


Józef Pieter

Prof. zw. dr hab. Józef Pieter
Psycholog, filozof, pedagog, naukoznawca

Prof. zw. dr hab. Józef Pieter (1904-1989), naukowiec i organizator życia naukowego na Śląsku, pełnił m.in. funkcję: dyrektora Instytutu Pedagogicznego w Katowicach (1945-1950), rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach (1956-1968), dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1968-1974), redaktora naczelnego kwartalnika pedagogicznego "Chowanna". Pierwszy wyraził ideę kreowania Uniwersytetu Śląskiego (1929) powstałego w 1968 roku.
Był aktywnym członkiem wielu towarzystw i komitetów naukowych (Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Oddziały PAN i inne). W 1949 roku prof. Józef Pieter zorganizował w Katowicach Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego był przewodniczącym do 1956 roku. Inicjator kreowania kierunku studiów "wychowanie techniczne" w 1956 roku w WSP w Katowicach.
Autor ponad 230 publikacji naukowych, w tym 50 książek, które obejmowały problemy o znaczeniu podstawowym dla rozwoju pedagogiki i psychologii. Wychowawca wielu nauczycieli i naukowców.


Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!

Ostatnia aktualizacja: 4.02.2009
7